Past Litters

July 29, 1999
Zbopp & Zuger
"ZZ Top" Litter
November 3, 2000
Zippen & Zuger
"Famous Horses" Litter
October 10, 2001
Zippen & Toby
"NW Mountains" Litter
   
December 8, 2001
Zbopp & Fletcher
"Glaciers" Litter
October 13, 2002
Zippen & Sur Rio
"Elton John" Litter
October 18, 2002
Gimme & Darby
"Fish" Litter
     
September 27, 2003
Zippen & Jet
"Gift" Litter
November 25, 2003
Zang & Zuger
"Heart" Litter
August 2, 2004
Gimme & Captain
"In" Litter
   
January 25, 2005
Zang & Captain
"Jungle Book" Litter
June 10, 2006
Takoda & Gunner
"K" Litter
May 4, 2007
Talon & Cash
"Law & Disorder" Litter
     
July 26, 2007
Scandal & Maximus
"Mischief" Litter
January 28, 2008
Tavi & Felon
"No" Litter
July 11, 2008
Scandal & Carl
"Over & Out" Litter
     
January 9, 2010
Tavi & Zeus
"Prince" Litter
September 4, 2010
Rogue & Louie
"Quiz Show" Litter
November 4, 2010
Tattle & Yuri
"Russia" Litter
     
March 30, 2011
Rogue & Yuri
"Stealth" Litter
June 11, 2011
Tattle & Stevie
"Three Dog Night" Litter
July 2, 2011
Phoebe & Felon
"Unforgiven" Litter
     
March 16, 2012
Quota & George
"Viking" Litter
February 16, 2013
Quota & Recon
"Water" Litter
May 29, 2013
Ally & Basel
"Xplorer" Litter
     
December 29, 2013
Jep & Walter
"Yes" Litter
July 14, 2014
Ally & Woodrow
"ZZ Top Revisited" Litter
August 9, 2014
Jep & Olaf
"Africa" Litter
     
February 23, 2015
Ally & Zuger
"BBQ" Litter
June 3, 2015
Munny & Recon
Johnny "Cash" Litter
December 2015
Splash & Venture
Holiday "Decorations" Litter
     
June 29, 2016
Munny & Ghillie
"Elections" Litter
August 11, 2016
Splash & Trick
"Freedom" Litter
February 23, 2017
Dezzie & Trick
"Gravity" Litter